Türkiye’den 3 şehir girdi

Jeoloji mühendisliği bölümü

SOSYAL MEDYA BU UFO GÖRÜNTÜLERİNİ KONUŞUYOR

Erkek ne duymak ister ki ?

Etiyopya ile Ticaret yapmak

Gezi & Seyahat, Sosyal Haber 9 Temmuz 2016

Addis Ababa ülkenin hem başkenti hemde ticaret merkezidir. Marketo denilen ve Afrika’nın en büyük açık pazaryeri olarak nitelendirilen bu yer de Etiyopya’nın ihtiyacı olabilecek hemen hemen her ürün alınır satılır. Toptan ve perakende satışların yapıldığı marketo ithal ve yerli malların bir arada bulunduğu ve ticaretin kalbinin attığı yerir. Marketo’da aynı zamanda ikinci el ve hurda bulmakta mümkündür.

Addis Ababa’nın birçok yerinde işyerleri ve mağazalar olmasına rağmen marketo halen günümüzde Ethiopia halkının alış veriş için tercih ettiği yerdir. 

Hemen hemen her üreticinin Marketo’da ürünlerini sergileyip sattığı iş yeri mevcuttur. Ayrıca; yurtdışından ithal edilen ürünlerde buradan Etiyopya’ya dağıtılmaktadır. Toplu iğneden iş makinalarına kadar aklınıza gelebilecek her ürün burada mevcuttur.  Elektronik, giyim, ev tekstili, oyuncak, sanayi ekipmanları, el aletleri, züccaciye, kitap, büro malzemeleri, halı, mobilya, gıda, hem müslüman hemde hristiyanlar için çeşitli malzemeler, altın ve gümüş takılar, bujiteri ürünleri, otomabil ve iş makinası yedek parçaları, v.s. hemen hemen herşey.

Etiyopya’da genellikle ithal mallar göze çarpmaktadır. Özellikle Çin’den getirilen ve vatandaşların bütçelerine uygun fiyattaki ürünler.

Çin ürünleri haricinde hemen hemen her ülkeden ithal mal gelmesine rağmen vatandaşın Türk mallarına olan tercihi diğer ülkelerin ürünlerine kıyasla daha fazladır. Etiyopya’da Türk malı demek kalite ve kullanılabilirlik, sağlamlık demektir. Bütün bu özelliklerine rağmen Etiyopyalılar için alternatiflerine göre uygun fiyat anlamına da gelmektedir.

etiyopya ticaret

Etiyopya’ya ürün ithalinin nasıl yapıldığını Ethiopia Ticaret müşavirliğimizin hazırladığı aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz. Yazının kaynağına ulaşmak için; www.musavirlikler.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

tiyopya’ya ithalat yapılabilmesi Merkez Bankası’nın iznine bağlıdır. Söz konusu izin için ithalat lisansının ve yapılacak ithalat için gerekli olan  ödeme, fiyat gibi bilgilerin Merkez Bankasına sunulması gerekir. Etiyopya’ya yapılacak ihracat için gerekli belgeler şunlardır:

1)      Üç nüsha onaylanmış ticari fatura,

2)      İki nüsha ayrıntılı imalatçı faturası

3)      Yükleme Belgesi,

4)      Proforma Faturalar,

Bunların dışında ihracat beyannamesi, satış sözleşmesi, fatura ve sigorta belgesi veya poliçesi de gerekmektedir.

Etiyopya yasalarına göre ülkeye gelen tüm ithal ürünlerin tip, kalite, orijin, miktar ve fiyat yönünden satış sözleşmesine uygun olması gerekir. Etiyopya’da son yıllarda tarife oranları azaltılmıştır. Ortalama tarife oranı %15-20 civarlarındadır. Satış vergileri ise tarım ürünleri, ilaçlar, deri ve pamukta %4, diğer pek çok üründe %12’dir. Lüks tüketim vergileri ise %10 ila %200 arasında değişmektedir.

Addis Ababa ülkenin hem başkenti hemde ticaret merkezidir. Marketo denilen ve Afrika’nın en büyük açık pazaryeri olarak nitelendirilen bu yer de Etiyopya’nın ihtiyacı olabilecek hemen hemen her ürün alınır satılır. Toptan ve perakende satışların yapıldığı marketo ithal ve yerli malların bir arada bulunduğu ve ticaretin kalbinin attığı yerir. Marketo’da aynı zamanda ikinci el ve hurda bulmakta mümkündür.

Addis Ababa’nın birçok yerinde işyerleri ve mağazalar olmasına rağmen marketo halen günümüzde Ethiopia halkının alış veriş için tercih ettiği yerdir.

Hemen hemen her üreticinin Marketo’da ürünlerini sergileyip sattığı iş yeri mevcuttur. Ayrıca; yurtdışından ithal edilen ürünlerde buradan Etiyopya’ya dağıtılmaktadır. Toplu iğneden iş makinalarına kadar aklınıza gelebilecek her ürün burada mevcuttur.  Elektronik, giyim, ev tekstili, oyuncak, sanayi ekipmanları, el aletleri, züccaciye, kitap, büro malzemeleri, halı, mobilya, gıda, hem müslüman hemde hristiyanlar için çeşitli malzemeler, altın ve gümüş takılar, bujiteri ürünleri, otomabil ve iş makinası yedek parçaları, v.s. hemen hemen herşey.

Etiyopya’da genellikle ithal mallar göze çarpmaktadır. Özellikle Çin’den getirilen ve vatandaşların bütçelerine uygun fiyattaki ürünler.

etiyopya ticaret 3

Çin ürünleri haricinde hemen hemen her ülkeden ithal mal gelmesine rağmen vatandaşın Türk mallarına olan tercihi diğer ülkelerin ürünlerine kıyasla daha fazladır. Etiyopya’da Türk malı demek kalite ve kullanılabilirlik, sağlamlık demektir. Bütün bu özelliklerine rağmen Etiyopyalılar için alternatiflerine göre uygun fiyat anlamına da gelmektedir.

Etiyopya’ya ürün ithalinin nasıl yapıldığını Ethiopia Ticaret müşavirliğimizin hazırladığı aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz. Yazının kaynağına ulaşmak için; www.musavirlikler.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Etiketleme ve markalama tüm ithal mallarda zorunlu olup, tüm belgelerde birbirinin aynı olmalıdır.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ithalat ve ihracata kısıtlama getirmeye yetkilidir. Ülke içinde üretilen mallarla rekabet halinde olan malların ithalatında bilhassa tarımsal ürünlerinin ithalatında bazı kısıtlamalar mevcuttur. Otomobil veya motorlu araç ithalatı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın onayına tabidir. Uyuşturucular, ahlaka aykırı ürünler ve silahların ithalatı yasaktır. Silah ithalatı ancak Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılabilir.

Bazı ithal ürünleri Etiyopya Kalite ve Standartlar İdaresinin standartlarına uygun olmak zorundadır. Ülkeye giriş yapan gübre, hububat, yağlı tohum ve bakliyat gibi ürünler ithalatçı ve Etiyopya Kalite ve Standartlar İdaresi arasındaki anlaşmaya bağlı olarak anılan kurumca miktar ve kalite yönünden kontrole tabi tutulabilmektedir.

İlaçlar ve tıbbi gereçler Etiyopya İlaç İdaresi ve Kontrolü Kurumuna tescil ettirilmelidir. Ülke içinde üretilmiş olsun olmasın tescil ettirilmeyen hiç bir ilaç Etiyopya’da kullanılamamaktadır.

Tarım Bakanlığı’nın izni olmadığı müddetçe, Etiyopya’ya tohumlar da dahil olmak üzere bitki ve bitkisel ürünler ithal edilemez. Zararlı böcek taşıyan tüm ithal bitkisel ürünler karantinaya tabi tutulmaktadır.

Etiyopya’da Ne İş Yapılır?

Yabancı Yatırımlar Mevzuatına göre bir yabancı yatırımcı ya tek başına şirket kurar  ya da yerli bir ortak (kamu veya özel sektör) ile şirket kurarak faaliyet gösterebilir.  Bir yabancı yatırımcının tek başına sahip olduğu her bir proje için minimum sermaye nakdi  ve/veya ayni 200.000.-ABD Dolarıdır. Yabancı yatırımın,  basım, iş yönetimi ve danışmanlık, proje hazırlanması, muhase ve denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında yapılması halinde proje başına minimum sermayenin ayni ve/veya nakdi 100.000.- ABD Doları olması gerekmektir.  Bir yabancı yatırımcının yerli ortakla kurduğu ortaklıkta proje başına minimum sermaye  ayni ve/veya nakdi 150.000-. ABD Dolarıdır. Eğer yabancı yatırımcı üretiminin en az %75’ini ihraç ederse veya  elde ettiği kar ile kar payını tekrar yatırıma dönüştürürse, bu yabancı yatırımcı için  sermaye şartı aranmamaktadır. 2013 yılı sonunda yapılan yeni düzenlemeyle, yabancı yatırımcının getirmesi gereken minimum sermaye tutarının tamamının nakit olarak getirilmesi hükmebağlanmıştır. Önceki uygulamada sermayenin önemli bir kısmını ayni sermaye (makine,ekipman) olarak getirebilmekteydi. Üye ülkelerde yatırım yapan şirketlerin ticari olmayan risklerine karşı garanti veren Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajasına (MIGA),  Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasında Yatırım  Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkeze (ICSID)  ve  Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonuna üye olan Etiyopya   yabancı yatırımları garanti etmek ve korumakla  yükümlüdür . Etiyopya ayrıca Türkiye de dahil çok sayıda ülke ile karşılıklı olarak  yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması  ile çifte vergilendirmenin önlenmesi  anlaşmalarını imzalamış bulunmaktadır.

etiyopya ticaret 2

Yabancı Yatırımlar Mevzuatında Yatırımcılara sağlanan teşvikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

a)Yatırımcıların ithal ettiği makine ve ekipmanlar ile inşaat malzemeleri gibi  tüm sermaye mallarının, ithal edilen sermaye mallarının değerinin %15 ine kadar yedek parçanın %100  gümrük ve diğer vergilerden muaf olması,

b)Ucuz arsa temini,

c)Yatırım tutarının %70 ine kadar düşük faizli  (%7-%14 arası, ortalama %10.5) ve uzun vadeli kredi sağlanması,

d)Yeni bir imalat, tarıma dayalı sanayiler ve zirai üretim konularında faaliyet gösteren yatırımcıların, yatırım yapılan bölgeye, ihracat miktarına ve yatırım konusuna bağlı olarak  2 yıldan  7 yıla kadar gelir vergisinden muaf tutulması,

e)Vergiden muaf tutuldukları  dönemde zarar eden işletmelerin, muafiyet döneminin bittiği tarihten itibaren tanınan muafiyet döneminin yarısı kadar bir süre için zararlarını ileriye taşımalarına imkan tanınması,

f)İhraç edilen tüm malların satış ve tüketim vergilerinden muaf tutulması,

g)Aşağıda belirtilen  sermayenin ait olduğu ülkeye döviz olarak geri gönderilmesi  ile havalelerin döviz olarak  gerçekleştirilmesi bir yabancı yatırımcıya garanti edilir.

-Bir yatırımdan elde edilen karlar ve kar payları,

-Dış kredi geri ödemeleri,

-Yatırımcının çalıştırdığı yabancı işçilere ödenen ücret ve diğer ödemeler,

-Yatırımcıya ödenen tazminatlar,

-Yerli bir ortaklıktaki kısmi sahipliğin veya payın devrinden veya satışından elde edilen gelirler,

-Bir işletmenin tasfiyesinden veya satışından elde edilen gelirler,

Bir yabancı yatırımcının* Devlete, Etyopya vatandaşlarına ve diğer yerli yatırımcılara ayrılmış bulunan alanlar dışındaki bütün alanlarda yatırım yapmasına izin verilmektedir.

DEVLET TEKELİNDE OLAN YATIRIM ALANLARI

 • Ulusal şebeke sistemiyle elektrik enerjisinin tedariki ve aktarımı

 • Posta hizmetleri (kurye servisi hariç)

 • 20 yolcunun üzerinde kapasitesi olan uçaklarla yapılan iç hava taşımacılığı

YERLİ YATIRIMCILAR İÇİN AYRILMIŞ YATIRIM ALANLARI

a-) Etyopya uyruklu olsun olmasın yerli yatırımcılara** tahsis edilmiş yatırım alanları:

 • Parakende ticaret ve komisyonculuk

 • Toptan ticaret (petrol ve yan ürünlerinin tedariki ile yabancı yatırımcıların lokal olarak ürettikleri malların toptancılığı hariç)

 • İthalat (LPG, bitumen ve Bakanlar Kurulu’nun onayına istinaden ihraç ürünleri için kullanılan girdiler hariç olmak üzere)

 • İşlenmemiş kahve, chat, yağlı tohum, bakliyat, piyasadan satın alınmış deri veya canlı koyun, yatırımcı tarafından yetiştirilmemiş olan keçi ve sığır ihracatı

 • 1. sınıf olarak belirtilenler dışındaki inşaat şirketleri

 • Derilerin tabaka (kabuk) düzeyine kadar tabaklanması

 • Yıldızı olmayan oteller, moteller, pansiyonlar, çayhaneler, kahvehaneler, barlar, gece kulüpleri, uluslararası ve uzmanlaşmış (specialized) restoranlar dışındaki restoranlar

 • Seyahat acentaları, ticaret komisyon acentaları, bilet satış servisleri

 • Araba kiralama ve taksi ulaşım servisleri

 • Ticari karayolu ve ülke içi su ulaştırma hizmetleri

 • İç piyasa için fırın ve pasta mamulleri

 • Öğütme Değirmenleri

 • Berber dükkanları, güzellik salonları, demirci atölyelerinin tedariki ve terzilik hizmetleri (giysi fabrikaları hariç)

 • Bina bakım ve onarımı, taşıt araçlarının bakımı

 • Bıçkı kesimhaneler ve kereste yapan ürünler

 • Gümrük komisyon hizmetleri

 • Müzeler, tiyatrolar ve sinema salonu işletmeleri

 • Matbaacılık

b-) Etyopya vatandaşlarına ayrılmış yatırım alanları:

 • Bankacılık ve sigortacılık

 • Seyahat ve gemi acenta servisleri

 • Radyo ve televizyon yayıncılığı

 • 20 yolcuya kadar kapasitesi olan uçakları kullanan hava ulaşım hizmetleri

Yabancı Yatırımcı*: Etyopya’ya yabancı sermaye getirmiş olan yabancılar veya yabancıların sahip olduğu teşebbüsler

Yerli Yatırımcı**: Etyopya’da yatırımı olan ve Etyopya’da sürekli ikamet eden Etyopya’lı veya yabancılar (Kamu işletmeleri  ve Etyopya doğumlu yabancılar dahil)

Kaynak: www.musavirlikler.gov.tr

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.